top of page
ALT Course in Spain  24-27/10/2024       
                                           Barcelona, Spain
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית הכשרה עם דורית תדהר (PhD, ALT, CLT)

 

תנאי מוקדם לקורס: הסמכה לתרגל טיפול משולב (CDT) (CLT) ולעבור מבחן מקדים מקוון על החומר שיישלח חודש לפני תחילת הקורס.

 

 PROGRAM SUMMARY

 

מטרות הקורס: המטפל בבצקת לימפה יידע ליישם את עקרונות ה-ALT להדרכה פרטנית וקבוצתית ויוכל להעריך את השפעת הפגישה הטיפולית על המטופל ולהתאים את תכנית האימונים לצרכים האישיים. למטפלים שעברו הכשרה יהיה הביטחון בהוראת תרגילי ALT כחלק מתוכנית הניהול העצמי 

 

קריאות קורסים קודמים בנושאי: אנטומיה, טיפול בלימפדמה, שלב התחזוקה, פעילות גופנית ולימפדמה, הכוחות הפיזיים של המים ותגובות פיזיולוגיות לטבילת מים ופעילות גופנית במים, איכות חיים ולימפדמה, הידרותרפיה לנפיחות ומדידה אורטופדית בעיות בטיפול בבצקת לימפה.  

 

יום 1

Am: מבוא, חזרה על חומר ביתי, עקרונות טיפול אקווה לימפטי. ALT עבור בצקת לימפה בזרוע.

ערב: תרגול בריכה - בצקת לימפה בזרוע.

 

יום 2 

Am: סדנת מדידה, מחקר של ALT, Alt ללימפאדמה ברגליים.

אחה"צ: תרגול בבריכה - בצקת לימפה ברגליים. ושגרת לימפה בזרוע

 

יום 3 

Am: חשיבה קלינית בטיפול אקווה לימפטי כולל עבודה על תוכנית האקסל שנועדה להעריך את תוצאות ה-ALT (מיידיות וארוך טווח). מחשבות ורעיונות לטיפול פרטני; כיצד לשלב את טיפול הלימפה האקווה עם טיפול קונבנציונלי

ויצירת קבוצה

Pm: שגרת תרגול לימפה בזרועות וברגליים בבריכה.

 

יום 4:

Am: בחינה תיאורטית על עקרונות וחומר הקורס, case strudies 

אחה"צ: תרגול בריכה - שגרת בצקת לימפה בזרועות וברגליים, תרגילים מתקדמים. בחינה מעשית ויצירת תרגילים משלך לפי עקרונות ALT.

 

P1040488.JPG

P1040488.JPG

P1040480.JPG

P1040480.JPG

IMG_2707.JPG

IMG_2707.JPG

IMG_2499.JPG

IMG_2499.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_1695.JPG

IMG_2599.JPG

IMG_2599.JPG

IMG_2498.JPG

IMG_2498.JPG

IMG_1674 (1).JPG

IMG_1674 (1).JPG

IMG_2495.JPG

IMG_2495.JPG

IMG_1668.JPG

IMG_1668.JPG

IMG_1664.JPG

IMG_1664.JPG

DSCN0229.jpg

DSCN0229.jpg

DSCN0338.jpg

DSCN0338.jpg

IMG_2494.JPG

IMG_2494.JPG

arrow_website.jpg

arrow_website.jpg

IMG_1695.JPG 2015-9-24-14:36:13

IMG_1695.JPG 2015-9-24-14:36:13

ALT Course in Holland -1st course   31.6-3.7/2022      _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_  
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_          2nd course_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  5-8/7/2022
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_         de Berekuyl academy,_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_Reigershofweg 5
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   3849 RT Hierden
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   0341 45 31 77
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   info@deberekuyl.nl
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   פקס 0341-2701
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   אתר אינטרנט: https://www.deberekuyl.nl/contact/
bottom of page